انتقال مواریث فرهنگی ناملموس به نسل‌های آینده در پروژه‌ی " کتاب نامه‌ای به فرزندم"

انتقال مواریث فرهنگی ناملموس به نسل‌های آینده در پروژه‌ی ” کتاب نامه‌ای به فرزندم”

«نامه‌ای به فرزندم؛ به فرزندان و جوانان کشورهای حوزه‌ی نوروز با تأکید بر پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس»

رضا زمانی، نویسنده، پژوهشگر و مستندساز مستقل، طرحی را با عنوان نامه‌ای به فرزندم به مرکز میراث ناملموس تهران ارائه کرده است.

این طرح که انتقال مواریث فرهنگی ناملموس کشورهای حوزه‌ی نوروز به نسل‌های بعدی را هدف اصلی خود قرار داده است، به پیشنهاد مجری آن قرار است در قالب جشنواره‌ای بین‌المللی و در مراحل گوناگونی اجرا شود. بخش محوری این طرح، مصاحبه با بزرگان میراث فرهنگی ناملموس کشورهای حوزه‌ی نوروز است که در خلال این مصاحبه این افراد دغدغه‌ها و دانش، مهارت، یا هنر بومی و سنتی خود را در موضوع میراث فرهنگی ناملموس مطرح خواهند کرد و خروجی این مصاحبه به‌گونه‌ای نمادین و به‌صورت نامه‌ای خطاب به فرزند او یا به نسل جوان کشورش تنظیم خواهد شد. ماحصل این مصاحبه‌ها در قالب کتابی با عنوان “نامه‌ای به فرزندم” به‌عنوان یکی از خروجی‌های طرح به چاپ خواهد رسید. کتابی که علاوه بر بخش مورداشاره، حاوی بخش‌های دیگری با ارتباط مفهومی با موضوع و بخش اصلی کتاب خواهد بود.

علاوه بر کتاب مذکور، پیشنهاد تهیه و تولید محصولات دیگری هم در قالب تصویر و مستند به مرکز میراث ناملموس تهران توسط رضا زمانی ارائه‌شده است.

موضوع انتقال دانش سنتی مرتبط با مورایث فرهنگی ناملموس که موضوع محوری این طرح و محصولات نهایی آن است، یکی از اهداف مرکز میراث ناملموس در فرایند پاسداری از مواریث فرهنگی ناملموس منطقه‌ی آسیای غربی و مرکزی‌ است.

لازم به یادآوری است که طرح ارائه‌شده برای تائید و تصویب، در جریان قانونی و آیین‌نامه‌ای این مرکز قرار خواهد گرفت تا در صورت تائید در جلسه‌ی آتی شورای حکام مرکز و طی مراحل اداری و قانونی، پروژه برای عملیاتی شدن، در دستور کار مرکز میراث ناملموس تهران، به‌عنوان حامی معنوی طرح، قرار بگیرد.