اولین مرحله‌ی داوری آثار دریافتی مسابقه‌ی بین‌المللی عکاسی مرکز میراث ناملموس تهران انجام شد

مرکز میراث ناملموس تهران ضمن قدردانی از مشارکت علاقه‌مندان هنر عکاسی و میراث فرهنگی ناملموس، به اطلاع می‌رساند که مرحله‌ی اولِ داوریِ آثار دریافتی

از شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی انجام شد. دبیرخانه‌ی مسابقه‌ از مجموع عکس‌های دریافتی، تعداد ۴۰۳ اثر را به لحاظ موضوعی، مرتبط با موضوع مسابقه –میراث فرهنگی ناملموس در بستر طبیعی آن- دانست و برای داوری فنی در اختیار داوران مسابقه قرارداد. در این مرحله، داوران تعدادی از آثار را برای شرکت در نمایشگاه پایانی و ازاین‌بین آثار برگزیده نهایی را به دبیرخانه معرفی خواهند کرد.

شایان‌ذکر است که نتایج نهایی مسابقه از همین طریق و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به اطلاع عموم خواهد رسید.

دبیرخانه‌ی مسابقه‌ی بین‌المللی عکاسی مرکز میراث ناملموس تهران