بازدید دکتر علی دارابی قائم مقام وزیر از مرکز میراث ناملموس

بازدید دکتر علی دارابی قائم مقام وزیر از مرکز میراث ناملموس

دکتر علی دارابی،قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در همراهی اعضای شورای حکام مرکز، در پایان اولین روز پنجمین نشست شورای حکام مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی ضمن بازدید از مقرر دائمی این مرکز (عمارت تاریخی کوشک)، از تلاش های رییس مرکز، خانم آتوسا مومنی و یکایک همکاران این مجموعه بخاطر حضورشایسته وموثر مرکز در منطفه به عنوان یکی از بازوهای بین المللی وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تقدیر و بر تقویت فعالیت های مرکز تأکید نمودند.