برگزاری کارگاه ظرفیت سازی در ارمنستان

مرکز میراث میراث ناملموس تهران به درخواست وزارت فرهنگ کشور ارمنستان، برای متخصصان حوزه‌ی میراث فرهنگی ناملموس این کشور کارگاه ظرفیت‌سازی برگزار می‌کند.

موضوع این کارگاه، آموزشِ تدوین پرونده‌های نامزد ثبت در فهرست میراث فرهنگی ناملموس در سازمان یونسکو است. مدرس این کارگاه خانم دکتر ژانت بلِیک، مدرس رسمی یونسکو و مشاور مرکز میراث ناملموس تهران است. این دست کارگاه‌ها از سوی مرکز میراث ناملموس تهران به منظور ایجاد ظرفیت‌های لازم برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در سطح منطقه‌ی آسیای غربی و مرکزی برگزار می‌شوند. برگزاری این گونه کارگاه‌ها از اصلی‌ترین ماموریت‌های مرکز میراث ناملموس تهران است.

کارگاه مذکور در تاریخ ۱ تا ۴ خردادماه سال جاری در ایروان، پایتخت جمهوری ارمنستان، برگزار خواهدشد.

مرکز میراث ناملموس تهران، به‌عنوان برگزارکننده‌ی این کارگاه، با هدف نظارت بر حسن اجرای آن، نمایندگانی را به ایروان اعزام خواهد کرد