بیانیه در خصوص بیروت توسط هشتمین نشست مجمع عمومی دولت‌های عضوِ کنوانسیون پاسداری میراث فرهنگی

بیانیه در خصوص بیروت توسط هشتمین نشست مجمع عمومی دولت‌های عضوِ کنوانسیون پاسداری میراث فرهنگی

۸GA

September 2020, Paris10

 مجمع عمومی

۲۰ شهریور ۱۳۹۹، پاریس

ترجمه غیررسمی فارسی

بیانیه در خصوص بیروت توسط هشتمین نشست مجمع عمومی دولت‌های عضوِ کنوانسیون پاسداری میراث فرهنگی

  1. در پی انفجارهای دلخراشی که در ماه اوت سالجاری در بیروت رخ داد، هشتمین نشست مجمع عمومی کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (۱۸-۲۰ شهریور ۱۳۹۹، پاریس، مقرر اصلی یونسکو) عمیق‌ترین همبستگی خود را با لبنان، مردمش و بویژه با حاملانِ سنت‌های فرهنگی، افراد و مؤسساتی که امروز در خط مقدم بازسازی بیروت هستند، اعلام می‌دارد.
  2. ما ثروث هنگفت میراث فرهنگی ناملموس بیروت را که آن شهر را به مرکز فرهنگیِ درخشانی مبدل کرده است، به رسمیت می‌شناسیم. شهری که تنوع دانش، سنت‌ها، هنرهای دستی، آشپزی، فنون هنری، معماری سنتی و تجلیات هنری آن تمام ابنای بشر را بهره‌مند می‌کند.
  3. ما کاملاً از طرح «لی-بیروت» (Li-Beirut) در چارچوب کنوانسیون ۲۰۰۳ حمایت می‌کنیم تا بتواند از طریق ساز و کار و برنامه‌هایش به خصوص آن برنامه‌هایی که به پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در وضعیت اضطراری معطوفند، توجه مخاطبان را به خود جلب کند.
  4. با همبستگی و همکاری‌ای که به واسطه‌ی کنوانسیون ما و همه‌ی ما گرد آمده است، بیروت ثابت خواهد کرد که چگونه قدرت میراث زنده منبع بیکرانی از انعطاف‌پذیری‌ست که می‌تواند به بازسازی جوامع ما کمک کند.