توییت دبیرکل یونسکو، خانم آدری آزولی، به زبان فارسی در مورد استاد محمدرضا شجریان

توییت دبیرکل یونسکو، خانم آدری آزولی، به زبان فارسی در مورد استاد محمدرضا شجریان

توییت دبیرکل یونسکو، خانم آدری آزولی، به زبان فارسی در مورد استاد محمدرضا شجریان :
{محمدرضا شجریان، اسطوره و میراث جاودان موسیقی سنتی ایرانی بود. به پاس خلاقیت بینظیر و تعهد سستی ناپذیرش به آزادی هنر، نشانهای افتخار پیکاسو و موتزارت یونسکو به او اهدا شده بود. }