جشن‌ها و آداب زمستانی

مرکز میراث ناملموس تهران در ادامه‌ی اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده و مصوب خود، نشست‌ها و همایش‌هایی را در موضوعات گوناگون میراث فرهنگی ناملموس،

در سطح منطقه برگزار می‌کند. برگزاریِ این‌دست رویدادهای فرهنگی توسط این مرکز، با هدفِ بالا بردن سطح آگاهی‌های همگانی، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای پاسداری از مواریث فرهنگی ناملموس، شناسایی اشتراکات فرهنگی جوامع محلی در سطح منطقه‌ی آسیای غربی و مرکزی با محوریت این مواریث و البته پدیدآوردنِ وفاق و همدلی میانِ جوامع محلی و حاملان میراث فرهنگی ناملموس در این منطقه‌ی جغرافیایی صورت می‌گیرد. بر این اساس، این مرکز در نظر دارد، در جهت گسترش همکاری‌های فرهنگی با نهادهای متولی امر ترویج و پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در سطح بین‌المللی، نشستی را با عنوان “جشن‌ها و آداب زمستانی“برگزار کند.

موضوع نشست معرفی جشن‌ها، آداب و مراسم ویژه‌ی فصل زمستان در کشورهای منطقه است، مراسمی از قبیل سرگرمی‌های شب‌نشینی، قصه‌گویی، شبِ چله، استقبال از نوروز، جشن سارکیس، کوساگلین و … .

این نشست در تاریخ ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۷ و در محل سالن اجتماعات موزه‌ی دوران اسلامی  موزه‌ی ملی ایران برگزار می‌شود.