حضور مرکز میراث ناملموس تهران در نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

حضور مرکز میراث ناملموس تهران در نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

در پی دعوت «صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی»، مرکز میراث ناملموس تهران در نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته شرکت کرد.

این مرکز، برای  معرفی و شناساندنِ هر چه بیشتر مفهوم «میراث فرهنگی ناملموس»، به طور کلی، و مصادیق میراث فرهنگی ناملموس منطقه، به طور اخص،  به عموم مردم، با ارائه‌ی مواد مکتوب و سمعی بصری و معرفی فعالیت‌های خود در این نمایشگاه حضور یافت.

نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه‏های بین المللی تهران، از تاریخ ۲۷ لغایت ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴برگزار شد.