دومین همایش ملی یلدا آیینه فرهنگ و تمدن کهن ایران

یلدا آیینه فرهنگ و تمدن کهن ایران
دومین همایش ملی یلدا آیینه فرهنگ و تمدن کهن ایران به صورت مجازی در ۲۹ و ۳۰ آذر ماه برگزار می شود.

تصویر از: انسان‌شناس ایرانی (https://t.me/iraniananthropologist)