دومین کارگاه آموزشی عملیاتی‏ سازی کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس مرکز میراث ناملموس تهران

دومین کارگاه آموزشی عملیاتی‏ سازی کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس مرکز میراث ناملموس تهران

درادامه‏‏‌ی برگزاری کارگاه‏‌های آموزشی برای عملیاتی‏‌سازی کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس، مرکز میراث ناملموس تهران دومین کارگاه را در این موضوع در تاریخ ۸ تیرماه


۱۳۹۵ در محل مرکز واقع در عمارت کوشک برگزار کرد. در این کارگاه خانم دکتر ژانت بلِیک، مدرس رسمی یونسکو و مشاور مرکز، به تشریح شیوه‏‌ها و دستورالعمل‏‌های اجرای کنوانسیون پرداختند. در ادامه‏‌ی این کارگاه آموزشی، در قالب پرسش و پاسخ در باب شرح وظایف واحد‏های مختلف مرکز به گفتگو با کارکنان مرکز پرداختند و بر نقش و اهمیت انجام صحیح این وظایف در تحقق عملیاتی‏‌سازی کنوانسیون تاکید کردند. در این کارگاه، علاوه بر کارکنان مرکز، نمایندگانی از دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم حضورداشتند.