سومین نشست آموزشی کارکنان مرکز میراث ناملموس تهران -آشنایی با حقوق معاهدات بین‌المللی و اصطلاحات مرتبط با آن

مرکز میراث ناملموس تهران، سومین نشست از مجموعه‌ی نشست‌های آموزشی مخصوص کارکنان مرکز را با عنوان «آشنایی با حقوق معاهدات بین‌المللی و اصطلاحات مرتبط با آن» در عمارت کوشک 

برگزار کرد. خانم منیر خلقی، مدیر ارتباطات و همکاری‌های بین‌الملل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، به عنوان مدرس کارگاه، ضمن تشریح مبانی حقوق معاهدات بین المللی و تشریح برخی از اصطلاحات حقوقی مرتبط با موضوع، به پرسش‌ها و ابهامات کارکنان پاسخ دادند.