شرکت هیئتی از مرکز میراث ناملموس تهران در سومین نشست کمیته مشورتی مرکز مقوله ۲ چین

شرکت هیئتی از مرکز میراث ناملموس تهران در سومین نشست کمیته مشورتی مرکز مقوله ۲ چین

در پی دعوت مرکز آموزشی بین المللی میراث فرهنگی ناملموس در منطقه‌ی آسیا و اقیانوسیه، تحت نظارت یونسکو (کریهپ)، از دکتر یداله پرمون، رییس مرکز

میراث ناملموس تهران، به منظور شرکت در سومین کمیته‌ی مشورتی کریهپ، دکتر یداله پرمون، به همراه سه تن از همکاران حوزه‌ی میراث فرهنگی ناملموس مرکز در نشست مذکور شرکت کردند. در این نشست، ضمن بررسی موادی از آیین کار کمیته‌ی مشورتی، در خصوص موادی از برنامه‌ی کاری سال ۲۰۱۶ و برنامه‌ی میان مدت ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ کریهپ بحث و تبادل نظر شد.

دکتر یداله پرمون در این نشست با تاکید بر همپوشی جغرافیایی برخی از کشورهای تحت پوشش دو مرکز، و وجود اشتراکاتی در شرح وظایف دو مرکز پیشنهاد کردند علاوه بر توجه به این همپوشانی و اجتناب از موازی‌کاری، پروژه‌های مشترکی تعریف شوند که در آنها امکان همکاری مراکز برای برگزاری کارگاه‌ها و طرح‌های پژوهشی دیده شود.

به منظور آشنایی بیشتر کارکنان مرکز میراث ناملموس تهران با عملکرد مرکز چین و تبادل‌نظر با متخصصان حاضر در نشست کمیته‌ی مشورتی کریهپ، آقای رضا سجودی، و خانم‌ها کاترین اعظمی و شبنم خانی دکتر پرمون را در این مأموریت همراهی کردند.