مواجهه کرونا با عناصر میراث ناملموس و تطبیق‌پذیری این میراث با شرایط روز

مواجهه کرونا با عناصر میراث ناملموس و تطبیق‌پذیری این میراث با شرایط روز

اجرای مراسم رقص سنتی با رعایت نکات بهداشتی و شیلدهای محافظ در یک معبد در بانکوک تایلند

 

 
 
منبع خبر : خبرگزاری فرانسه