نشست آموزشی میراث فرهنگی ناملموس در همدان

مرکز میراث ناملموس تهران، با همکاری دفتر ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی، اداره‌ی کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش­گری استان همدان و استانداری همدان، نشست آموزشی

سه روزه‌ا­ی را، در روزهای ۱۱ و ۱۲ و ۱۳شهریور ماه ۹۴ برای تشکل‌های مردم نهاد، با موضوع «شناسایی حفظ و پاسداری میراث ناملموس و ارتباط آن با گردش­‌گری پایدار» در شهر تاریخی همدان برگزارکرد.

در این نشست آموزشی، دکتر محمد حسن طالبیان رئیس شورای حکام مرکز و معاون سازمان میراث فرهنگی، دکتر یداله پرمون رئیس مرکز میراث ناملموس، فرهاد نظری مدیر کل دفتر ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی، دکتر مرتضی طالع رئیس دبیرخانه شورای عالی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردش­‌گری، ساسان قاسمی معاون دفتر امور بین‌­الملل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردش‌­گری، مهندس جلال عباسی معاون دفتر مجامع و تشکل‌­های مردم نهاد و خانم احمدی­‌زادهمشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردش‌­گری در امور بانوان با سخنرانی‌های خود به جنبه‌های مختلف میراث ناملموس اشاره داشتند.

در روزهای بعد، با حضور بیش از ۶۰ نماینده‌ از تشکل‌های مردم نهاد و سازمان میراث فرهنگی و گردش­‌گری همدان و … دکتر پرمون به تدریس در خصوص کلیات، تعاریف، اصطلاحات کلیدی، تجلیات، ثبت و پاسداری میراث فرهنگی ناملموس پرداخت. در پایان هر جلسه‌ی تدریس، دکتر پرمون پاسخگوی پرسش‌های شرکت‌کنندگان بود.