نشست تخصصی جایگاه تنوع فرهنگی - در تمدن ایرانی اسلامی برگزار شد

نشست تخصصی جایگاه تنوع فرهنگی – در تمدن ایرانی اسلامی برگزار شد

در روز ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی ( نظارت یونسکو)، یا به اختصار میراث فرهنگی ناملموس تهران، در اقدامی مشترک با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشست تخصصی  جایگاه تنوع فرهنگی در تمدن ایرانی- اسلامی را در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار کرد. این نشست که به صورت حضوری و با حضور مسئولان داخلی برگزار گردید، به بررسی آرا و نظرات ایشان در راستای تنوع فرهنگی جلوگیری از تجزیه فرهنگی اجتماعی ایران و اهمیت حفاظت و جلوگیری از تجزیه فرهنگی اجتماعی آن با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی پرداخته شد.

در نشست صبح سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، مریم جلالی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و آتوسا مومنی سرپرست مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث ناملموس در آسیای غربی،  مهین‌ناز میردهقان فراشاه دانشیار دانشگاه شهید بهشتی،  سید محمدعلی غمامی مدیر گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات درباره نظریه اسلامی ارتباطات میان فرهنگی، حجت الاسلام حبیب الله بابایی استاد حوزه و دانشگاه درباره دوگانه نظم معنوی/ نظم اخلاقی در وضعیت تنوع فرهنگی،حجت الاسلام علی اصغر اسلامی تنها عضو هیات علمی دانشگاه باقر العلوم درباره تنوع و هم شناسی فرهنگی سخنرانی کردند.