نشست مشترک مرکز میراث ناملموس تهران با سرپرست فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی

نشست مشترک مرکز میراث ناملموس تهران با سرپرست فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی

نشست مشترک مرکز میراث ناملموس تهران با سرپرست فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی

روز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹؛ سرپرست و مدیر بخش میراث ناملموس مرکز با آقای دکتر اکبری، سرپرست فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی در محل فدراسیون یادشده ملاقات کردند. در این دیدار، آقای دکتر سجودی سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران، آقای دکتر سطوتی، مدیرکل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، آقای دکتر عمرانی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، آقای دکتر حسن‌زاده رییس پژوهشکده مردم‌شناسی آن پژوهشگاه و آقای گودرزی مدیر بخش میراث ناملموس مرکز میراث ناملموس تهران و آقای دکتر ساجدی مدیر بخش آموزش فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی حضور داشتند.

یکی از اهداف این نشست ایجاد همکاری‌های این مرکز و وزارت ورزش و وجوانان در راستای آشنایی بیشتر با میراث فرهنگی ناملموس و شناسایی بازی‌های بومی و محلی و بویژه میراث ناملموس مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در حوزه‌ی بازی‌های محلی‌ بود. مطابق مذاکرات به‌عمل آمده قرار شد در آینده دوره‌های کوتاه مدت ظرفیت‌سازی در

حوزه آشنایی با کنوانسیون، سیاهه‌برداری و پرونده‌نویسی در سطوح ملی و جهانی برای کارشناسان هیئت‌های استانی این فدراسیون برگزار گردد. در این دوره‌ها از همکاری متخصصان پژوهشکده‌ی مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز استفاده خواهد شد.

در پایان دیدار آقای دکتر اکبری یک مجلد از «اطلس بازی‌های بومی، محلی ایران» را به مرکز میراث ناملموس تهران هدیه داد. 

http://roostasport.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1448&newsview=17214

خبر فدراسیون فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی

 

نشست مشترک مرکز میراث ناملموس تهران با سرپرست فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی