نشست هماهنگی مرکز میراث ناملموس تهران با تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی با محوریت نقش میراث فرهنگی ناملموس در سوانح و بحران ها برگزار شد.

نشست هماهنگی مرکز میراث ناملموس تهران با تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی با محوریت نقش میراث فرهنگی ناملموس در سوانح و بحران ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز میراث ناملموس تهران نشستی از سلسله نشستهای خود را با تشکلهای مردم نهاد که در همکاری با دفتر امور استان‌ها و تشکل‌های مردم­نهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دستی میباشند  در مرکز میراث ناملموس تهران در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۴۰۲برگزار نمود.

در این نشست برخط، مرکز میراث ناملموس تهران با برخی تشکل­های مردم­نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی ، در راستای ارتقاء آگاهی­ها­ در خصوص نقش تشکل­های میراث فرهنگی در پاسداری و  بهره­گیری از ظرفیت­های میراث ناملموس در شرایط بروز حوادث و سوانح و همچنین در ارتقای تاب­آوری در شرایط پسا بحران، گفتگو و تبادل تجارب نمودند .

با توجه به علاقمندی  موسسات غیر دولتی به حضور در نشست­های تخصصی مرتبط با حوزه میراث فرهنگی ناملموس، تعدادی از تشکل­ها در نشست تخصصی ۲۲ مردادماه ۱۴۰۲ که به مناسبت روز ملی تشکل­های مردم­نهاد و مشارکت اجتماعی با موضوع میراث فرهنگی ناملموس و مسئولیت اجتماعی در مواجهه با حوادث و سوانح برگزار خواهد شد، حضور خواهند داشت و تجربیات خود را در این نشست با شرکت کنندگان به اشتراک خواهند گذاشت.