وبینار جوانان و پاسداری از سنت‌های نوروز

کمیسیون ملی یونسکو و آیسسکو قزاقستان در همکاری با دبیرخانه میراث زنده، کرسی یونسکو در مورد علوم و معنویت در موسسه ‌ی مطالعات شرقی سلیمانوف، شهرداری چیمکند وبیناری را راجع به «جوانان و پاسداری از سنت‌های نوروز» در روز جمعه ۶ فروردین‌ماه سال جاری از ساعت ۰۹:۳۰ صبح به وقت قزاقستان (۱۱ به وقت تهران) برگزار می‌کنند.
در این برنامه، جناب آقای دکتر طالبیان، رییس شورای این مرکز و آقای شروین گودرزی، مدیر بخش میراث فرهنگی ناملموس مرکز به سخنرانی خواهند پرداخت.
عنوان سخنرانی آقای شروین گودرزی «نوروز، جوانان و تجلیات شهری میراث فرهنگی ناملموس» است.
برنامه‌ی سخنرانی‌ها در سایت مورد نظر موجود است:

https://webwebinar.online/en/youth-and-nauryz-traditions-safeguarding/#pr