وبینار معماری معاصر و مسئله میراث‌فرهنگی ناملموس

وبینار معماری معاصر و مسئله میراث‌فرهنگی ناملموس

 

سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران در وبینار معماری معاصر و مسئله میراث‌فرهنگی ناملموس:

 

یکی از تجلی‌گاه‌های درخشان پیوند دانش سنتی (میراث ناملموس) و میراث ملموس، بدون‌تردید دانش معماری است.

شرط بقای میراث‌فرهنگی ناملموس، انتقال آن از نسلی به نسل دیگر است

رضا سجودی سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران گفت: «به اعتقاد برخی از کارشناسان، میراث‌فرهنگی ناملموس چیزی نیست جز دانش سنتی، این دانش در کنوانسیون پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس، تحت عنوان “دانش و مهارت‌های مرتبط با طبیعت و جهان”، در کنار سنت‌های شفاهی، هنرهای اجرایی، کنش‌ها یا رویه‌های اجتماعی، آیین‌ها و رویدادهای جشنی، و صنعت‌گری سنتی دامنه‌ها یا حوزه‌های پنج‌گانه‌ی میراث فرهنگی ناملموس را تشکیل می‌دهد.»

او افزود: «شرط بقای میراث‌فرهنگی ناملموس، انتقال آن از نسلی به نسل دیگر است. واضح است آنچه از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد و دارای ماهیت غیرمادی و ناملموس است، چیزی نیست، مگر آنچه تحت مفهوم کلی دانش جای می‌گیرد.»

سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران تصریح کرد: «اگر نخواهیم بر درستی این ادعا، که میراث‌فرهنگی ناملموس همان دانش سنتی است پافشاری کنیم، دست‌کم باید بپذیریم که در بسیاری از عناصر و تجلیات میراث‌فرهنگی ناملموس، دانش سنتی نقش انکارناپذیری دارد. بسیاری از عناصر یا تجلیات میراث‌فرهنگی ناملموس در تحت لوای دو یا چند دامنه از دامنه حوزه‌های پیش‌گفته قرار می‌گیرند. به عنوان مثال موسیقی سنتی آوازی ما بدون شک هم ذیل دامنه‌ سنت‌های شفاهی قرار می‌گیرد و هم هنرهای اجرایی.»

او در ادامه افزود: «به همین قیاس بسیاری از عناصر میراث‌فرهنگی ناملموس که در دامنه‌های دیگر طبقه‌بندی می‌شوند، ذیل دامنه‌ دانش سنتی نیز جای می‌گیرند. با یک نگاه به فهرست عناصر ثبت شده در یونسکو این امر به روشنی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال لنج‌سازی و دانش دریانوردی مرتبط با آن در خلیج فارس که در سال ۲۰۱۱ میلادی در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس نیازمند پاسداری فوری، به ثبت جهانی رسید، از مصادیق روشن دانش سنتی است.»

سجودی بیان کرد: «عناصر بسیاری وجود دارند که هم‌زمان چند دامنه را شامل می‌شوند، که غالبا یکی از آن‌ها دانش سنتی است.»

سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران اظهار کرد: «یکی از تجلی‌گاه‌های درخشان پیوند دانش سنتی (میراث ناملموس) و میراث ملموس، بدون‌تردید دانش معماری است. مرکز میراث ناملموس تهران خوشحال است که همایش یک روزه‌ معماری معاصر و مسئله‌ میراث‌فرهنگی ناملموس را با همکاری دفتر ثبت، حفظ و احیا میراث طبیعی و معنوی معاونت میراث‌فرهنگی برگزار می‌کند.»