وضعیت هنرهای سنتی و صنایع خلاق در شرایط همه‌گیری کرونا (چالش‌ها و راهکارها)

وضعیت هنرهای سنتی و صنایع خلاق در شرایط همه‌گیری کرونا (چالش‌ها و راهکارها)

وضعیت هنرهای سنتی و صنایع خلاق در شرایط همه‌گیری کرونا (چالش‌ها و راهکارها)

(از سلسله پیش‌نشست‌های همایش ملی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی کرونا)

با حضور: 
🔸حجت اله مرادخانی (مشاور اسبق معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
🔸دکتر الهه ایمانی (عضو هیات علمی گروه فرش دانشگاه شیراز و عضو انجمن علمی فرش ایران)

♦️دبیر نشست: دکتر فرزانه فرشیدنیک (عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات)

🔹سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹- ساعت ۱۱ تا ۱۳
🔸به میزبانی: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات