کارگاه آموزشی میراث فرهنگی ناملموس برای تشکل‌های مردم نهاد، به مناسبت روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه، تهران، ۳ و ۴ خرداد ماه ۱۳۹۴

کارگاه آموزشی میراث فرهنگی ناملموس برای تشکل‌های مردم نهاد، به مناسبت روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه، تهران، ۳ و ۴ خرداد ماه ۱۳۹۴

کارگاه آموزشی میراث فرهنگی ناملموس برای تشکل‌های مردم نهاد هم‌زمان با روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت‌و‌گو و توسعه، درآمدی بر عملیاتی‌سازی کنوانسیون ۲۰۰۳، برگزار شد. این نشست آموزشی در راستای عملیاتی‌سازی کنوانسیون ۲۰۰۳ با حضور جمعی از فعالان تشکل‌های مردم نهاد با هماهنگی مرکز میراث ناملموس تهران و دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.

در این نشست استر کیش لاروش، رییس و نماینده دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران، با اشاره به روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت‌‎وگو و توسعه و هم‌زمانی آن با برگزاری این نشست گفت: «بسیار مفتخر و خرسندم که امروز با شما در این مراسم به‌مناسبت روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت‌وگو و توسعه حضور دارم. در این روز ما از همه می‌خواهیم تا برای تنوع و شمول فرهنگی قدمی بردارند و چه روز عالی و مناسبی است امروز برای آغاز کارگاه آموزشی شما در مورد اجرای کنوانسیون سال ۲۰۰۳ که تنوع فرهنگی میراث مشترک ماست. تنوع فرهنگی منبع مهم هویت و توانمندی و شتاب دهنده‌ای برای نوآوری و توسعه پایدار است. تنوع فرهنگی همچنین دعوتی به گفتگو، شناخت و همکاری بین ملت‌‌ها است و ما را قادر به گشودن افق دیدگاه‌های خود به دیگران و ایجاد راه‌های نوین اندیشیدن می نماید«.

در ادامه ژانت بلیک، متخصص حقوق میراث فرهنگی ناملموس، استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مشاور بین‌المللی یونسکو در حوزه میراث فرهنگی ناملموس، به ایراد سخنرانی پرداخت.

با اتمام سخنرانی‌ها، یداله پرمون، رئیس مرکز میراث ناملموس تهران، مباحث آموزشی میراث فرهنگی ناملموس را آغاز کرد.

این کارگاه در روزهای یکشنبه و دوشنبه، مورخ ۳ و ۴ خرداد ماه ۹۴ برگزار شد.