کارگاه ظرفیت‌سازی در ارمنستان برگزارشد

مرکز میراث ناملموس تهران در جهت ترویج و تحقق کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو (کنوانسیون ۲۰۰۳) در ایروان پایتخت ارمنستان کارگاه ظرفیت‌سازی برگزار کرد.

این کارگاه با عنوان «آماده‌سازی پرونده‌های نامزدی برای ثبت در فهرست معرّف میراث فرهنگی ناملموس یونسکو» طی روزهای یکم تا سوم خردادماه ۱۳۹۶ برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه، آموزش تهیه‌ و تدوین پرونده‌ برای ثبت در فهرست معرّف میراث فرهنگی یونسکو بود. مدرس این کارگاه سه روزه، دکتر ژانت الیزابت بلِیک –مدرس رسمی یونسکو، مشاور مرکز میراث ناملموس تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران- برای حاضرین که شامل نمایندگانی از وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه‌ی جمهوری ارمنستان، اعضایی از کمسیون ملی یونسکو در ارمنستان، پژوهشگران حوزه‌ی باستان‌شناسی و مردم‌شناسی و موزه‌ی ملی ارمنستان و همچنین دانشجویان هنر و فرهنگ از دانشگاه ملی ایروان بودند نکات و دستورالعمل‌های مرتبط با تهیه و تدوین پرونده‌های ثبتی را تشریح کرد.

در آیین افتتاح کارگاه، آقای وارهام کاجویان-ریاست بخش سازمان‌های بین‌المللی وزارت خارجه و دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو جمهوری ارمنستان – و خانم یرانوحی مارگاریان- معاون وزارت فرهنگ جمهوری ارمنستان- و خانم دکتر بلِیک به ایراد سخنرانی پرداختند. در ادامه‌ی جلسه گزارشی از همکاری‌های دوجانبه میان جمهوری ارمنستان و مرکز میراث ناملموس تهران از زمان آغاز به کار مرکز در سال ۲۰۱۲ تا کنون ارائه شد و قالب محتوایی کارگاه برای حاضرین تشریح گردید.

محتوای ارائه شده درکارگاه ظرفیت‌سازی ایروان شامل موضوعاتی چون ارائه و تشریح تعاریف و اهداف کنوانسیون ۲۰۰۳، نحوه‌ی سیاهه‌برداری از میراث فرهنگی ناملموس و همچنین ابعاد مختلف تدوین پرونده‌های ثبتی می‌شد.

در پایان این کارگاه سه‌روزه که با اعلام رضایت حاضرین از محتواهای ارائه‌شده همراه بود، به حاضرین گواهی شرکت در کارگاه اهدا گردید.