کرونا و بیان‌های فرهنگی: بدن و بیماری

کرونا و بیان‌های فرهنگی: بدن و بیماری

🔴 کرونا و بیان‌های فرهنگی: بدن و بیماری
(از سلسله پیش‌نشست‌های همایش ملی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی کرونا)

با حضور:
🔸خشیار بیگی (مردم‌شناسی پزشکی از دانشگاه برکلی)
🔸علیرضا حسن زاده (عضو هیات علمی پژوهشکده مردم‎‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری)

🔹دبیر نشست: شروین معظمی گودرزی (مدیر بخش میراث فرهنگی ناملموس در مرکز میراث ناملموس تهران)

♦️۱۸ تیر ۹۹- ساعت ۱۰ تا ۱۲
🔹شرکت در نشست و مشاهده آن:
https://www.skyroom.online/ch/richt.dtp/corona2

Ricac.ac.ir
@cultureresearch
@richt1
@ihcss

برچسب‌ها: