کرونا و تاثیر آن بر میراث ناملموس

کرونا و تاثیر آن بر میراث ناملموس

(از سلسله پیش‌نشست‌های همایش ملی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی کرونا)

با حضور:
🔸مصطفی پورعلی (مدیرکل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی)
🔸رضا سجودی (رییس مرکز میراث ناملموس تهران )
🔹دبیر نشست: مریم نعمت طاووسی (عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری)

♦️شنبه ۱۴ تیر ۹۹- ساعت ۱۶ تا ۱۸
🔹برای شرکت در نشست و مشاهده آن:
https://www.skyroom.online/ch/richt.dtp/corona7
(پس از ورود، روی گزینه مهمان کلیک کنید)

Ricac.ac.ir
@cultureresearch
@richt1
@ihcss