گزارش تصویری پنل تخصصی بین المللی عروسکهای بومی و نوروزی

پنل تخصصی بین المللی عروسکهای بومی و نوروزی در چارچوب جشن نوروز سال ۹۵ در روزهای ۱۳ لغایت ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۴

در محل موزه ملی ایران برگزار شد. گزارش تفصیلی برنامه های این نشست متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. 

گزارش تصویری پنل تخصصی بین المللی عروسکهای بومی و نوروزی