گزارش فرایند داوری نشان رسمی مرکز میراث ناملموس تهران

مرکز میراث ناملموس تهران، ضمن تشکر از هنرمندان گرامی از ایران و کشورهای منطقه به خاطر استقبال قابل‌توجه‌شان از فراخوان مسابقه‌ی نشان رسمی مرکز، به آگاهی می‌رساند:

۱٫ تعداد ۱۵۹ طرح از بین آثار رسیده حایز شرایط مذکور در فراخوان بودند.

۲٫ آثار واجد شرایط برای طی فرایند داوری به صورت ناشناس (فاقد نام و مشخصات طراح) برای داوران ارسال شدند.

۳٫ تعداد ۸ طرح از سوی داوران مسابقه انتخاب و به مرحله‌ی دوم داوری راه یافتند. اسامی منتخبان در این مرحله متعاقبا و پس از تعیین برنده‌ی نهایی اعلام و از آنها تقدیر خواهد شد.

۴٫ نتیجه‌ی نهایی داوری و برنده‌ی مسابقه تا پایان آذرماه از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد.