حضور مرکز میراث ناملموس تهران در نشست بین‌المللی قزاقستان

حضور مرکز میراث ناملموس تهران در نشست بین‌المللی قزاقستان

رییس مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو (مرکز میراث ناملموس تهران) به صورت برخط سخنران مراسم افتتاحیه و پنل تخصصی پدیده میراث فرهنگی ناملموس در آسیای مرکزی در چهارمین کنفرانس بین‌المللی فرهنگ دانش قزاقستان بود.

آتوسا مومنی، بعد از مراسم سخنرانی افتتاحیه در پنل تخصصی با عنوان «پدیده میراث فرهنگی ناملموس در آسیای مرکزی» شرکت کرد و به ارائه سخنرانی با موضوع تداوم میراث کوچ، تضمینی برای پایداری اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی در آسیای غربی و مرکزی (با مروری بر شواهد باستان‌شناختی در اشتراکات میان ایران و توران) پرداخت، ریشه‌شناسی و رصد پدیده کوچ در عصر آهن و تداوم آن تا کنون در آسیای غربی و مرکزی مورد استقبال شرکت‌کنندگان بین‌المللی این نشست قرار گرفت.

این کنفرانس یک روزه بین المللی ۲۹ شهریورماه جاری (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳) در شهر آلماتی، کشور قزاقستان برگزار شد و آتوسا مومنی، به عنوان متخصص باستان‌شناسی پیش از تاریخ و رئیس مرکز میراث ناملموس تهران در این نشست شرکت کرد.