سال ۲۰۲۲ آغاز فصل جدیدی در زندگی ما و همکاری های مشترک‌مان برای ایجاد جهانی بهتر است

سال ۲۰۲۲ آغاز فصل جدیدی در زندگی ما و همکاری های مشترک‌مان برای ایجاد جهانی بهتر است

سال نو مبارک!

سال ۲۰۲۲ آغاز فصل جدیدی در زندگی ما و همکاری های مشترک‌مان برای ایجاد جهانی بهتر است.
اکنون که پاندمی (کووید-۱۹) اهمیت میراث فرهنگی ناملموس (ICH) را در افزایش تاب‌آوری جوامع در مواجهه با چالش‌های جهانی برجسته ساخته است و صدای اجتماعات را به گوش جهان رسانده است، بیایید در تلاشی مشترک و در سایه تدوین برنامه هایی در راستای تقویت اقدامات مشترک برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس برای تحقق صلح و دوستی در منطقه بکوشیم.
امسال سال ماست، اجازه دهید آن را محقق کنیم!