۱۰۱

۱۰۱

عکاس: کیانوش سعادتی
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: Pottery
تاریخ عکس: ۲۰۱۸
محل عکس: خراسان جنوبی بیرجند
کد عکس: ۰۷۸۲۷-۱۳

 

زنان در کنار مردان در حال ساخت کاسه های سفالی هستند.