۱۰۲

۱۰۲

عکاس: جعفربزازپور
ملیت:
رتبه:
عنوان عکاسی: : شال
تاریخ عکس: ۲۷/۱۲/۱۳۹۷
محل عکس: ارومیه
کد عکس: ۰۱۶۹۶-۱۵

شرح عکس : مراسم شال پیچی کرد های منطقه ارومیه در استقبال از نوروز و نو کردن لباس ها در چند روز مانده به نوروز .