۱۱۲

۱۱۲

عکاس: مصطفی حمزه ای
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: Handwork
تاریخ عکس: آذر ۱۳۹۶
محل عکس: سیستان-عشایر دریاچه هامون
کد عکس: ۰۹۸۰۶-۱۲

عشایر در سیستان برای تامین مایحتاج زندگیشان به حصیریافی مشغول هستند

The tribes in Sistan are trying to make a living.