۱۱۴

۱۱۴

عکاس: سعید قاسمی
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: چله
تاریخ عکس: ۱۳۹۷
محل عکس: اهر، روستای انجرد
کد عکس: ۰۲۹۳۷-۱۲/۱۳

هفت سنگ.عشایر آتمیانلو اهر۱۳۹۶
هفت سنگ ازجمله بازیهای بومی وییلاقی کودکان عشایر ارسباران می باشد.تنها فرق اش با هفت سنگ کودکان شهری،سنگ اش می باشد بدین صورت که کودکان عشایر بجای استفاده از توپ برای انداختن سنگها ازسنگ استفاده می کنند

Ahar Atmianlu nomads 1396
Haft Sang is one of the native games of Arasbaran nomads children.the only difference between nomads Haft Sang and rural Haft Sang is that in cities children have special ball to play but nomads do it with just a small ston