۱۱۹

۱۱۹

عکاس: سمانه شیرازی
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: بازی مادربزرگ و نوه هایش
تاریخ عکس: ۱۱/۰۲/۱۳۹۶
محل عکس: ایران، استان مازندران، نکا
کد عکس: ۰۴۲۳۵-۱۱

مادربزرگ به همراه نوه هایش در یکی از روستاها ییلاقی شهر نکا در حال بازی محلی به نام “اینگ لا اونگ لا” می باشد