۶۳

۶۳

عکاس: امین دهقان
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: رقص محلی
تاریخ عکس: ۲۷/۰۸/۲۰۱۷
محل عکس: ایران- چلگرد- روستای سرآقاسید
کد عکس: ۰۴۶۸۴-۱۴

رقص محلی یا رقص فولکلوریک قدیمی ‌ترین فرم رقص است که نشانگر حالات، عادات و فرهنگ یک قوم یا ساکنان یک منطقه جغرافیائی خاص بوده و در قالب مجموعه‌ای از حرکات موزون اجرا می‌شود.
واژه «رقص فولکلوریک» معمولاً به «رقص عامهٔ مردم» گفته می‌شود. اثبات اینکه کجا و چگونه بوجود آمده امکان ناپذیر است. باستان شناسان و مورخین می‌گویند که رقص بخشی مهم از فرهنگ انسانهای اولیه بود به‌ طوری‌ که آنان از طریق رقص و با استفاده از حرکات و ریتم احساسات خود را به دیگران بیان می‌نمودند.
انسان‌ها هنوز هم برای جشنها، تداوم زندگی، کارهای اجتماعی، ارتباط معنوی و اظهار وجود و هویت اجتماعی این رقص محلی را انجام می دهند.

local dance
Each of the different tribes living in the geography of Iran has dances based on the history of their natural and social life. These dances, as well as other phenomena of the culture of the people, originate from the basic concepts of the life of the Iranian people and are therefore consistent with the livelihood, intellectual and moral structure of the ethnic group. These dances have various functions and themes such as religious and religious, joy and lyrics, epics And warfare, work, imitation and display, grief and treatment
Larry’s dances include a range of folk dances that have been expanded and formed in the form of a transition from generation to generation to the next generation. Lori’s dances generally feature common Iranian dance, including hand and group, circular arrangements, musical aspects and colorful costumes