۶۷

۶۷

عکاس: زهرا یوسفی
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: hanabandan
تاریخ عکس: ۱۳۹۷
محل عکس: لات نادری
کد عکس: ۱۴۷۹۵-۱۴
شرح مختصری از موضوع عکس

در مراسم حنابندان عروس داماد به دستان خود حنا میگذارند. سکه های سر انگشتان حاکی از امید خیر و برکت برای عروس و داماد است.