۷۸

۷۸

عکاس: عایشه عبدالهی
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: Chigh
تاریخ عکس: ۲۹/۰۴/۲۰۱۷
محل عکس: کردستان، شهر سردشت _ روستای نستان
کدعکس: ۱۴۶۹۲-۱۲

ساخت چیغ بصورت کاملا سنتی توسط یک خانواده روستائی