۸۳

۸۳

عکاس: علیرضا رحیمی
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: رقص رزیف
تاریخ عکس: نوروز ۱۳۹۶
محل عکس: استان هرمزگان – قشم – روستای سوزا
کد عکس: ۰۱۳۴۱-۱۵

رزیف در گذشته نوعی رقص شمشیر بوده که به مرور تغییر کرده و به رقص خیزران (عصا) تبدیل شده است. در این رقص، افراد در دو ردیف مقابل یکدیگر می ایستند و دست چپ را دور کمر نفر کناری حلقه می کنند و با بالا و پایین کردن خیزران یا عصا با دست راست، رقصی زیبا و آئینی را به نمایش می‌گذارند. این حرکات برگرفته از حرکات پارو زدن “جاشو”ها است که به صورت هماهنگ انجام می شده است.
هدف از اجرای زریف، ایجاد اتحاد و همبستگی بین مردم است. موسیقی حماسی و مضامین اشعار علاوه بر ستایش خداوند و رسول اکرم (ص)، به گونه ای است که مردم را به جنگیدن و دفاع از وطن دعوت می‌کند ضمن اینکه یادآور رنج و مشقت‌های کار نیز هست. در جزیره قشم به این مراسم “عصوا” و یا “عضوا” گفته می شود.
پیشینه رقص رزیف به دورانی بر می‌گردد که ماهی گیران به صورت دسته جمعی تورهای ماهی گیری را جمع می‌کردند. از زمانی که جهازهای بادی به لنج‌های موتوری تبدیل شد و آئین‌ها و رفتارهای جمعی از میان رفت، مردم برای حفظ و انتقال این آئین‌ها به نسل‌های بعد، آنرا به صورت رقصی دسته جمعی دراعیاد و جشن‌ها برگزار می کنند.

Razif was a kind of swored dance in the past which has been changed to kheizaran (stick) dance by the time. In this dance the dancers stand in two rows facing eachother and entwine their left hands on waste of next person and by moving the stick up and down perform the beautiful and ceremonical dance. This gest has been taken from paddeling (Jasho) movement which has been done harmonical.
The purpose of Razif is to show integrity among the people. Heroic music and the concept of poems not only demonestrate worship of God and prophet mohammad but also invite people to defend their country. Moreover Razif is the reminder of pain and pressure of working. This ceremoney is called “Osra” or “Ozra” in Qeshm irland.
The history of Razif dance is related to the era which the fishers floc the fishing net. Since motorboats have been replaced the sailboats and this kind processionary culture and behaviour has been disappeared, therefore people create this kind of processionary dance in their ceremonies to preserve and transfer this culture to the next generation