۸۴

۸۴

عکاس: علی اصغر یوسفی
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: دختر تفتان
تاریخ عکس: ۱۰/۰۹/۱۳۹۷
محل عکس: سیستان و بلوچستان، تفتان- خاش
کد عکس: ۰۴۰۲۹-۱۵

 دختر ساکن روستای در توابع کوه های تفتان در محوطه اطراف خانه به سوزن دوزی نقوش تزئینی لباس زنانه بلوچی مشغول است.