۸۵

۸۵

عکاس: امیرعلی نواده شهلا Amirali navadeh shahla

ملیت:

رتبه:

عنوان عکس: پاک کردن زعفران

تاریخ عکس: آبان ۹۷

محل عکس: روستا باغ میون شهرستان تربت حیدریه

کد عکس: ۰۴۵۵۸-۱۴

زعفران یکی از گیاهان گران قیمت است که به علت نداشتن مخارج کاشت در صورتی که همه ساله خوب از آن مواظبت شود، سود سرشاری نصیب زارعین می کند. کاشت زعفران می تواند قشر عظیمی از زنان و دختران روستایی را به کار گیرد و نه تنها باعث سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت آنان می شود بلکه می تواند از این راه کمک مؤثری به اقتصاد خانوار بنماید. مزرعه زعفران در سال اول محصول قابل توجهی نخواهد داد و فقط تعدادی از غده هایی که درشت بوده و ذخیره غذایی کافی داشته اند گل داده و تولید محصول می کند. معمولاً اواسط آبان ماه گل های بنفش رنگی در مزرعه ظاهر می شود و به محض پیدایش اولین گل برداشت آغاز شده و تقریبا سه هفته ادامه دارد. موقعی که گل ها ظاهر می شوند، مزرعه زعفران خوش منظره، معطر و به رنگ ارغوانی یا بنفش خوش رنگی در می آید و یکی از زیباترین چشم اندازهای طبیعت را زمانی می توان دید که مزرعه زعفران به گل نشسته است زیرا در آغاز سرما و خزان کلیه گیاهان که هیچ گلی در صحرا نیست گل می دهند پس از آنکه گل را چیدند، آنها را در سایه روی هم می ریزند و تارهای قرمز (مادگی) را از گل ها می کشند و آنها را بین انگشتان خود نگاه می دارند و وقتی دسته کوچکی شد، با نخی باریک آن را می بندند و سپس در سایه روی پارچه تمیزی پهن می کنند تا خشک شود. تارها پس از خشک شدن به رنگ زرشکی در می آیند که بسیار چشم نواز است. این طرّه های قشنگ و خوشبو، زعفران است که به آن طلای قرمز هم می گویند. چنین برمی‌آید که بیشتر از صدهزار خانوار، به ویژه در شهرستان های تربت حیدریه، تایباد (طیبات)، باخرز، گناباد و بجستان در استان خراسان رضوی و شهرستان های قائن، فردوس، شهرستان‌های اقلید و استهبان در منطقه تربت حیدریه بزرگترین تولیدکننده زعفران در جهان محسوب می‌شود. تربت حیدریه در قدیم با نام زاوه شهرت داشته‌است.

Saffron is one of the most expensive plants that, due to the lack of planting costs if it is a good all-year, is the benefit of Sarhari. Saffron planting can apply a huge cortex of rural women and girls, not only to entertain and fill their leisure time, but also can contribute to the family economy. Saffron Farm will not give a significant product in the first year and only a number of glands that are coarse and have enough food storage and produce the product. Usually in mid-October, the purple flowers appear in the farm and started as soon as the genesis of the first harvest and lasts almost three weeks. When the flowers appear, the scenic saffron Farm, scented and purple or purple, and one of the most beautiful landscapes of nature can be seen when the saffron farm is sitting in the beginning of the cold and the fall of all plants that have no flower in the desert They are not flowering, after they take the flowers, they will be in the shadows, and the red cords (moras) from the flowers, and they hold them between their fingers, and when they are small, they will close with the thin cotton and then in the shade on the fabric. They can be clean and dry. The tarones come in crimson colour, which is very eye-catching. This beautiful and rosy, saffron is also called Red Gold. It comes from more than 100,000 households, especially in the city of Torbat Heydariyeh, Taybad (Tebat), Bakharz, Gonabad and Bajestan in Khorasan Razavi and the counties of Tehran, Ferdows, Eghlid and Estahban counties in the Torbat Heydariyeh region of the world’s largest producer of saffron. In old, Torbat Heydariyeh has a reputation.