۸۹

۸۹

عکاس: عارف جلایری لعین
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: : شورِ کرمانجی
تاریخ عکس: ۱۳۹۴
محل عکس:استان خراسان رضوی، کرمانجهای منطقه هزارمسجد و کلات نادری
کد عکس: ۰۴۶۶۸-۱۱

از آیین خلات برون (هدیه بردن) به خانه ساقدوش عروس