۹۴

۹۴

عکاس: بهنام برجسته ملکی

ملیت:

رتبه:

عنوان عکس:  پسر من می­خواهد یاد بگیرد

تاریخ عکس: ۱۳۹۷

محل عکس: استان گلستان، روستای زیارت

کد عکس: ۱۳۸۰۲-۱

مادر حسین در حال کار بر روی دار قالی ست. او گلیم ، جاجیم ، چمتا و قالیچه می بافد.

حسین علاقه ی زیادی به  هنر دست مادر دارد. مادر حسین می خواهد پسرش در کنار درس خواندن، صنایع دستی سنتی را هم یاد بگیرد. مادر حسین به پسرش هنر خود را یاد می دهد.

Hossein’s  mother is working on new carpet. She weaves Gelim, Jajim, Chamta, and rug.

Hossein is very intetested in his mother’s art. His mom wants him to learn making handicrafts beside education.

Hossein’s mom teaches her art  to her son.