۹۵

۹۵

عکاس: بهبود مهاجری جولان دان
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: درخت مقدس
تاریخ عکس: ۲۰۱۷
محل عکس: استان گیلان، تالش، روستای شاهمیلرزان
کد عکس: ۱۲۱۰۱-۱۲

در ارتفاعات تالش روستایی به نام شاهمیلرزان واقع شده است که زیارتگاهی با همین نام در آن وجود دارد.مردم این روستا وروستاهای اطراف در روز تاسوعا و عاشورا برای مراسم عزاداری دور هم جمع میشوند.در این مراسم مردم این روستا به صورت دسته جمعی از روستا خارج شده و به سمت درخت کهنسالی که مردم آن را مقدس میدانند میروند.وبه دور آن جمع میشوند و دعا میخوانند و عزاداری میکنند وسپس دوباره از مسیر دیگری به روستا برمیگردندو ادامه مراسم عزاداری را انجام میدهند.

The village called Shahmilarzan Located at the height of talesh, there is a shrine of the same name in this village. People gather around Tasua day and Ashura day for a mourning. They go out and go to the old tree that the people call sacred. They gather around it, pray and mourn, then return to village and continue the mourning process.