۹۶

۹۶

عکاس: فائزه کابلی کفشگیری
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: نوروز خوانی
تاریخ عکس:
محل عکس: استان گلستان، شهرستان کردکوی، روستای بالاجاده
کد عکس: ۱۳۸۴۵-۱۳

The “Nowrooz_Khani” ceremoney will be held at the last Wednesday of the year in Bala_Jade village in Kordkuy city in Iran.

A man who calls him “Nowrooz_Khan” with his entourage, they go to inhabitants’ home and they sing songs for them. These are poems about new year and spring.

مراسم نوروز خوانی در روستای بالاجاده شهرستان کردکوی که هر ساله در چهارشنبه آخر سال خورشیدی برگزار میشود.
که نوروز خوان و همراهانش با خواندن اشعاری به خانه اهالی روستا میروند و‌آنان را از آمدن فصل بهار با خبر میکنند.