بهترین توری که رفتم

این بهترین توری بود که رفتم و واقعا عالی بود