سرعت پایین خدمات رسانی

رستوران ستاره شهر غذاهای متفاوتی داره
اما متاسفانه سرعت خدمات رسانیشون پایین بود