هنر بیان داستان نقالی

هنر بیان داستان نقالی

نام عنصر هنر بیان داستان نقالی
کشور ایران
سال ثبت ۲۰۱۱
توضیحات مختصر نقالی، قدیمی‌ترین نوع اجرای دراماتیک در ایران است که هم در دربار و هم در بین مردم عامه و شهر‌ها و روستا‌ها همواره نقشی مهم و کلیدی داشته. نقال، که اجرا را بر عهده دارد، به بازگویی داستان‌ها در شعر و نثر می‌پردازد و آن را با حرکات و حالت‌های مختلف، موسیقی و صفحه‌های بزرگ نقاشی شده ترکیب می‌کند تا حس و فضای بهتری به شنوندگان منتقل کند. نقال‌ها هم به عنوان سرگرم کننده و هم به عنوان حامل و حفظ کننده ادبیات و فرهنگ فارسی فعالیت می‌کنند و باید با اصطلاحات فرهنگی محلی، زبان‌ها و گویش‌ها و موسیقی سنتی آشنا شوند. نقالی، نیازمند استعداد، حافظه قوی، توانایی بداهه پردازی و مهارت جذب مخاطب است. غالبا نقال‌ها لباس‌های ساده‌ای می‌پوشند، اما ممکن است برای القای فضای بهتر جنگ، از کلاه خود و لباس‌های زرهی هم استفاده کنند. نقالان زن، قبل از حضور تماشاگران مختلط اجرا می‌کنند. تا به امروز، نقال‌ها، یکی از مهم‌ترین محافظان و نگه‌دارندگان قصه‌های عامیانه، حماسه‌های قومی و موسیقی محلی ایران به حساب می‌آمدند. نقالی در گذشته، در قهوه خانه‌ها، چادر عشایر، خانه‌ها و اماکن تاریخی مانند کاروانسرا‌ها اجرا می‌شده. با این حال، کاهش محبوبیت قهوه خانه‌ها، همراه با ظهور  انواع جدید سرگرمی، منجر به کاهش علاقه به عملکرد نقالی شده است. پیری مرشدان و کاهش محبوبیت در بین نسل جوان، باعث افت شدید تعداد نقال‌های ماهر شده، و این امر  بقای این هنر نمایشی را تهدید می‌کند.
حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس هنر‌های اجرایی/ سنت‌ها و بیان شفاهی/ صنعت‌گری سنتی
تهدید‌ها پیر شدن صاحبان مهارت/ کاهش علاقه جوانان/ کاهش مشارکت/ از دت دادن فضای فرهنگی/ سرگرمی‌های جدید/ کاهش تمرین / کاهش شاخه‌ها/  درآمد نا کافی/ توقف انتقال
SDGs تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه(۴)/  دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران(۵)/ ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)
لینک دسترسی https://ich.unesco.org/en/USL/naqqali-iranian-dramatic-story-telling-00535