نخل خرما، دانش، مهارت‌ها، سنت‌ها و روش‌ها

نخل خرما، دانش، مهارت‌ها، سنت‌ها و روش‌ها

نام عنصر نخل خرما، دانش، مهارت‌ها، سنت‌ها و روش‌ها
کشور فلسطین
سال ثبت ۲۰۱۹
توضیحات مختصر نخل خرما از قرن‌ها پیش به جمعیت منطقه‌ای کشورهای متعهد متصل بوده است، هم به عنوان منبع صنایع دستی مربوط به خود، مشاغل و سنت‌های اجتماعی و فرهنگی، آداب و رسوم و شیوه‌های مختلف، و هم به عنوان یک شکل اصلی تغذیه.

خرما یک گیاه همیشه سبز است که به طور معمول در آب و هوای خشک رشد می‌کند، جایی که ریشه‌های گیاه در جستجوی رطوبت به زمین نفوذ می‌کنند. حاملان و مشاغل شامل صاحبان مزارع خرما، کشاورزانی که شاخه‌های درخت خرما را می‌کارند، پرورش و آبیاری می‌کنند، صنعت‌گرانی که محصولات سنتی را با استفاده از قسمت‌های مختلف درخت خرما تولید می‌کنند، بازرگانان خرما، افراد خلاق و مجری داستان‌ها و اشعار عامیانه مرتبط با افرادی هستند که همواره با نخل خرما در ارتباط‌اند و از آن بهره می‌برند.

نخل خرما، دانش، مهارت‌ها، سنت‌ها و روش‌ها نقش محوری در تقویت ارتباط بین مردم و سرزمین در منطقه عرب داشته و به آن‌ها کمک می‌کند تا با چالش‌های محیط سخت کویر روبرو شوند. این رابطه تاریخی در منطقه و این عنصر باعث ایجاد میراث فرهنگی غنی از شیوه‌های مرتبط بین مردم منطقه، دانش و مهارت‌های حفظ شده تا به امروز شده است.

ارتباط فرهنگی و گسترش این عنصر در طول قرن‌ها ثابت می‌کند که جوامع محلی چقدر متعهد به حفظ آن هستند. این امر از طریق مشارکت جمعی در چندین فعالیت مرتبط با نخل و آیین‌ها، آداب و رسوم و جشن‌های متعدد حاصل می‌شود.

حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس صنعت‌گری سنتی/ هنر‌های اجرایی/ سنت‌ها و بیان‌های شفاهی/ کنش‌های اجتماعی، آیین‌ها و رویداد‌های جشنی/ دانش‌ها و کنش‌هایی که به طبیعت و جهان معطوف اند
تهدید‌ها _______________
SDGs پایان دادن به گرسنگی(۲)/ تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه(۸)/ ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی(۱۱)/ تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی به مکان های همه شمول، مقاوم و پایدار/ تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار(۱۷)
لینک دسترسی https://ich.unesco.org/en/RL/date-palm-knowledge-skills-traditions-and-practices-01509